Nasza oferta

Podstawową działalnością Spółki jest produkcja kruszyw żużlowych dla drogownictwa i budownictwa. Dlatego też kruszywa produkowane przez naszą firmę spełniają wszelkie wymagania jakościowe i ekologiczne dla materiałów dla budowy dróg, autostrad, nasypów wałów przeciwpowodziowych oraz do wymian i wypełniania ubytków gruntów – potwierdzone Aprobatą Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Na oferowanie kruszywa posiadamy Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieniczny w Warszawie oraz badania radiologiczne z Państwowej Agencji Atomistyki. Spółka posiada w sprzedaży specjalne kruszywa na bazie cegieł ogniotrwałych, które miały zastosowanie przy budowie estakady nad ul. 29 Listopada, gdzie spełniły trudne kryteria projektowe.

Drugim materiałem jest żużel do zimowego utrzymania dróg – stosowany z powodzeniem przez firmy zajmujące się oczyszczaniem dróg i ulic w województwie małopolskim.

Klientami Spółki są zarówno największe firmy budowlane takie jak Dromex, Energopol, Mota Engil jak również małe firmy rodzinne i inwidualne osoby prywatne.
Posiadamy własną bocznicę kolejową oraz drogę dojazdową, co umożliwia odbiór produktów wagonami lub samochodami. W 2002 r. na bazie prowadzonych rozmów z cementowniami wyprodukowaliśmy produkt żelazonośny do produkowania cementu na bazie mieszania odpadów hutniczych z dużą zawartością tlenków żelaza i żuża z hałdy.

Drugą strefą działalności jest pozyskiwanie złomu ze Starej Hałdy H.T.S S.A i skup złomu wsadowego od W-1 do W-7 i niewasadowego N-10 jak również żeliwa, a następnie przetapianie złomu i jego sprzedaż do przemysłu hutniczego i odlewniczego.


Zakład Odzysku Surowców “Madrohut” Sp. z.o.o. posiada jako pierwsza w województwie małopolskim zgodę na gromadzenie i recykling gruzu budowlanego i powtórne wykorzystanie w budownictwie materiału pełnowartościowego.


Oferujemy również usługi w zakresie kruszenia gruzu u klienta na placu budowy.