Atesty

Na wszystkie produkowane kruszywa uzyskaliśmy niezbędne badania i atesty.

W trosce o dobro Klienta firma nasza wykonuje systematycznie kontrolę jakości pozyskiwanych kruszyw. Przeprowadzone zostały badania przez ekspertów z AGH, Politechniki Krakowskiej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

  • Aprobata Techniczna IBDiM
  • Decyzja Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska
  • Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie na gospodarcze wykorzystanie żużli.
  • Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
  • Badania radiologiczne z Państwowej Agencji Atomistyki.